Skip to main content

Armater značenje

šta znači Armater

Na latinici: Definicija i značenje reči Armater (fr. armateur) mor. naoružan trgovački brod; gusarska lađa; zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put; sopstvenik gusarske lađe, gusar, morski razbojnik.

Reč Armater sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. арматеур) мор. наоружан трговачки брод; гусарска лађа; закупац брода који припрема свој брод на далеки пут; сопственик гусарске лађе, гусар, морски разбојник.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a