Skip to main content

Artefakt značenje

šta znači Artefakt

Na latinici: Definicija i značenje reči Artefakt (latinski artefactum) veštački proiz-vod, ono što je veštački napravljeno, rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda).

Reč Artefakt sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. артефацтум) вештачки произ-вод, оно што је вештачки направљено, рукотворина (за разлику од природног производа).


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a