Skip to main content

Artrofioza značenje

šta znači Artrofioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrofioza (od grčke reči: arthron, phyo stvaram)medicina: gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova.

Reč Artrofioza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, пхyо стварам) мед. гнојење зглобних костију, загнојавање зглобова.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a