Skip to main content

Artrotomija značenje

šta znači Artrotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrotomija (od grčke reči: arthron, tome sečenje)medicina: operativno otvaranje zgloba.

Reč Artrotomija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, томе сечење) мед. оперативно отварање зглоба.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a