Skip to main content

Artropioza značenje

šta znači Artropioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Artropioza (od grčke reči: arthron zglob, ruop gnoj)medicina: gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba.

Reč Artropioza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, руоп гној) мед. гнојење (или: загнојавање) зглоба.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a