Skip to main content

Artropioza značenje

šta znači Artropioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Artropioza (od grčke reči: arthron zglob, ruop gnoj)medicina: gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba.

Reč Artropioza napisana unazad: artropioza i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, руоп гној) мед. гнојење (или: загнојавање) зглоба.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a