Skip to main content

Artrofima značenje

šta znači Artrofima

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrofima (od grčke reči: arthros, phima izraštaj, otok) med. mekani otok zgloba.

Reč Artrofima sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрос, пхима израштај, оток) мед. мекани оток зглоба.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a