Skip to main content

Artropoda značenje

šta znači Artropoda

Na latinici: Definicija i značenje reči Artropoda (od grčke reči: arthron, pus, podćs noga) pl. zool. zglavkari.

Reč Artropoda sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, пус, подћс нога) пл. зоол. зглавкари.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a