Skip to main content

Artelj značenje

šta znači Artelj

Na latinici: Definicija i značenje reči Artelj (rus. artelB) radna zadruge; zanatlij-ska radna zajednica.

Reč Artelj napisana unazad: artelj i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. артелБ) радна задруге; занатлиј-ска радна заједница.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo aZnačenje Šta znači