Skip to main content

Arterieurizma značenje

šta znači Arterieurizma

Na latinici: Definicija i značenje reči Arterieurizma (od grčke reči: arterfa, eurys širok)medicina: v. arteriektazis.

Reč Arterieurizma sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа, еурyс широк) мед. в. артериектазис.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a