Skip to main content

Arterija značenje

šta znači Arterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arterija (od grčke reči: arterfa žila)anatomija: damar, bilo, krvna žila, žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća, bilo iz srca u ostale delove tela);figurativno: glavna ulica i saobraćajnica u gradu islično:

Reč Arterija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа жила) анат. дамар, било, крвна жила, жила одводница (општи назив за крвне судове који носе крв било из срца у плућа, било из срца у остале делове тела); фиг. главна улица и саобраћајница у граду и сл.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a