Skip to main content

Arterijalizacija značenje

šta znači Arterijalizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arterijalizacija (od latinske reči: arterialisatio)daziologija: obnavljanje (ili: oksidacija) krvi.

Reč Arterijalizacija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. артериалисатио) физиол. обнављање (или: оксидација) крви.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a