Skip to main content

Arteriologija značenje

šta znači Arteriologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteriologija (od grčke reči: arterfa, logfa)anatomija: nauka o arterijama

Reč Arteriologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа, логфа) анат. наука о артеријама


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a