Skip to main content

Arteriotomija značenje

šta znači Arteriotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteriotomija (od grčke reči: arterfa, tome sečenje)medicina: operativne otvaranje arterija.

Reč Arteriotomija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа, томе сечење) мед. оперативне отварање артерија.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a