Skip to main content

Arteriotomija značenje

šta znači Arteriotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteriotomija (od grčke reči: arterfa, tome sečenje)medicina: operativne otvaranje arterija.

Reč Arteriotomija napisana unazad: arteriotomija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа, томе сечење) мед. оперативне отварање артерија.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a