Skip to main content

Arteritis značenje

šta znači Arteritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteritis (od grčke reči: arteria)medicina: zapaljenje arterija

Reč Arteritis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. артериа) мед. запаљење артерија


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a