Skip to main content

Artes liberales značenje

šta znači Artes liberales

Na latinici: Definicija i značenje reči Artes liberales (latinski artes liberales) pl. slobodne umetnosti, lepe veštine.

Reč Artes liberales sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. артес либералес) пл. слободне уметности, лепе вештине.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a