Skip to main content

Arteski bunari značenje

šta znači Arteski bunari

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa, gde je veoma rano bilo takvih bunara).

Reč Arteski bunari sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: бунари који се добивају одвесним бушењем у синклиналан набор слојева одакле стално истиче вода (назва-ни по бившој француској области Артоа, где је веома рано било таквих бунара).


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a