Skip to main content

Artificijelan značenje

šta znači Artificijelan

Na latinici: Definicija i značenje reči Artificijelan (latinski artificialis) veštački, umetnički; neprirodan, izveštačen.

Reč Artificijelan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. артифициалис) вештачки, уметнички; неприродан, извештачен.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a