Skip to main content

Artificiozan značenje

šta znači Artificiozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Artificiozan (latinski artificiosus) umetnički, veštački; lukav, prepreden.

Reč Artificiozan napisana unazad: artificiozan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. артифициосус) уметнички, вештачки; лукав, препреден.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a