Skip to main content

Artificiozan značenje

šta znači Artificiozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Artificiozan (latinski artificiosus) umetnički, veštački; lukav, prepreden.

Reč Artificiozan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. артифициосус) уметнички, вештачки; лукав, препреден.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a