Skip to main content

Artikulacija značenje

šta znači Artikulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artikulacija (latinski articulatio)anatomija: zglob, zglavak, pregib; liigv. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova; jasno i razgovetno iz-govaranje reči i slogova;slikarstvo: pravilan i tačan izražaj svih delova slike.

Reč Artikulacija napisana unazad: artikulacija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. артицулатио) анат. зглоб, зглавак, прегиб; лиигв. намештање (сме-штање) говорних органа при образовању појединих гласова; јасно и разговетно из-говарање речи и слогова; слик. правилан и тачан изражај свих делова слике.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a