Skip to main content

Artikulirati značenje

šta znači Artikulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Artikulirati (latinski articulare) uzglobiti, uzglobljavati; LIŠð. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova; reči i slogove jasno, jedan po jedan, izgovarati; izneti, iznositi nešto član po član; artikulisati.

Reč Artikulirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. артицуларе) узглобити, узглобљавати; ЛИШð. намештати говорне ор-гане при образовању појединих гласова; речи и слогове јасно, један по један, изговарати; изнети, износити нешто члан по члан; артикулисати.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a