Skip to main content

Artiljerac značenje

šta znači Artiljerac

Na latinici: Definicija i značenje reči Artiljerac (fr. artilleur) vojnik koji rukuje topom, tobdžija.

Reč Artiljerac sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. артиллеур) војник који рукује топом, тобджија.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a