Skip to main content

Artiljerija značenje

šta znači Artiljerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artiljerija (fr. artillerie, od latinske reči: artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte; docnije: topovi, topništvo, rod vojske naoružan topovima

Reč Artiljerija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. артиллерие, нлат. артиллариа) првобитно: свака ратна справа уопште; доцније: топови, топништво, род војске наоружан топовима


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a