Skip to main content

Artišoka značenje

šta znači Artišoka

Na latinici: Definicija i značenje reči Artišoka (ital. articiocco,od francuske reči: artichaut) vot. glavočika sa cevastim cvetovima, gaji se kao veoma cenjeno povrće.

Reč Artišoka napisana unazad: artišoka i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. артициоццо, фр. артицхаут) вот. главочика са цевастим цветовима, гаји се као веома цењено поврће.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a