Skip to main content

Artist(a) značenje

šta znači Artist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Artist(a) (ital. artista,od francuske reči: artiste) umetnik, veštak, poznavalac umetnosti; glumac; veštak u jahanju, igrač na konopcu (u cirkusu).

Reč Artist(a) napisana unazad: artist(a) i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. артиста, фр. артисте) уметник, вештак, познавалац уметности; глумац; вештак у јахању, играч на конопцу (у циркусу).

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a