Skip to main content

Artistički značenje

šta znači Artistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Artistički (fr. artistique) umetnički, veštački.

Reč Artistički napisana unazad: artistički i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. артистиqуе) уметнички, вештачки.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a