Skip to main content

Artizam

Šta znači Artizam


Artizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Artizam (latinski ars, artis umetnost) način umetničkog, naročito knlževnog, izražavanja koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja, te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju, stilom, kompozicijom i dr.); preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela, „igra reči".

Reč Artizam napisana unazad: mazitra

Artizam se sastoji od 7 slova.

sta je Artizam

Slično:
Šta znači Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Šta znači Artrofima med. mekani otok zgloba....
Šta znači Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Šta znači Artropoda pl. zool. zglavkari....
Šta znači Artropioza med. gnojenje zgloba....
Šta znači Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....