Skip to main content

Artofag značenje

šta znači Artofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Artofag (od grčke reči: arthon zglob, algos bol)medicina: bol zgloba, trganje u zglobovima.

Reč Artofag napisana unazad: gafotrA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. артхон зглоб, алгос бол) мед. бол зглоба, тргање у зглобовима.

Slično: 
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a