Skip to main content

Artokarpi značenje

šta znači Artokarpi

Na latinici: Definicija i značenje reči Artokarpi (od grčke reči: artos hleb, karpos plod) pl. bog. hlebno drveće i hlebne biljke.

Reč Artokarpi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. артос хлеб, карпос плод) пл. бог. хлебно дрвеће и хлебне биљке.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a