Skip to main content

Artolatrija značenje

šta znači Artolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artolatrija (od grčke reči: artos, latreia poštovanje) služba za hleb; poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije).

Reč Artolatrija napisana unazad: artolatrija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. артос, латреиа поштовање) служба за хлеб; поштовање (или: обожавање) хлеба (хостије).

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a