Skip to main content

Artremboleza značenje

šta znači Artremboleza

Na latinici: Definicija i značenje reči Artremboleza (od grčke reči: arthron, emballo ubaciti, umetnuti) kec. nameštanje iščašenih zglobova

Reč Artremboleza napisana unazad: artremboleza i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, ембалло убацити, уметнути) кец. намештање ишчашених зглобова

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a