Skip to main content

Artritizam značenje

šta znači Artritizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Artritizam (od grčke reči: arthron zglob)medicina: sastav tela koji je sklon gojaznosti, šećernoj bolesti, kostobolji, kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru, prevremenoj arterio-sklerozi, neuralgiji, astmi i dr

Reč Artritizam napisana unazad: artritizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб) мед. састав тела који је склон гојазности, шећерној болести, костобољи, камену у жучи и мо-краћном мехуру, превременој артерио-склерози, неуралгији, астми и др

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a