Skip to main content

Artrodinija značenje

šta znači Artrodinija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrodinija (od grčke reči: arthron, odyne bol)medicina: bol (ili: trganje) u zglobu.

Reč Artrodinija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, одyне бол) мед. бол (или: тргање) у зглобу.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a