Skip to main content

Artrokarcinom značenje

šta znači Artrokarcinom

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrokarcinom (od grčke reči: arthron, karkfnos rak) med. rak u zglobu.

Reč Artrokarcinom napisana unazad: artrokarcinom i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, каркфнос рак) мед. рак у зглобу.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a