Skip to main content

Artropatija značenje

šta znači Artropatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Artropatija (od grčke reči: arthron, pathos bol)medicina: bol zgloba, zglobobolja.

Reč Artropatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон, патхос бол) мед. бол зглоба, зглобобоља.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a