Skip to main content

Artroze značenje

šta znači Artroze

Na latinici: Definicija i značenje reči Artroze (od grčke reči: arthron)medicina: bol u zglobu, zglobobolja.

Reč Artroze sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон) мед. бол у зглобу, зглобобоља.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a