Skip to main content

Artrozoa značenje

šta znači Artrozoa

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrozoa (od grčke reči: arthron zglob, zoon životinja) zool. životinje sa zglobovima, opšte ime za kukce (insekte), pauke rakove i crve.

Reč Artrozoa napisana unazad: artrozoa i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, зоон животиња) зоол. животиње са зглобовима, опште име за кукце (инсекте), пауке ракове и црве.

Slično: 
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Artropatija med. bol zgloba, zglobobolja....
Sve reči na slovo a