Skip to main content

Artrozoa značenje

šta znači Artrozoa

Na latinici: Definicija i značenje reči Artrozoa (od grčke reči: arthron zglob, zoon životinja) zool. životinje sa zglobovima, opšte ime za kukce (insekte), pauke rakove i crve.

Reč Artrozoa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, зоон животиња) зоол. животиње са зглобовима, опште име за кукце (инсекте), пауке ракове и црве.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a