Skip to main content

Askaride značenje

šta znači Askaride

Na latinici: Definicija i značenje reči Askaride (od grčke reči: askaris) pl. zood. bubine, detinje gliste.

Reč Askaride sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аскарис) пл. зоод. бубине, детиње глисте.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a