Skip to main content

Asketski značenje

šta znači Asketski

Na latinici: Definicija i značenje reči Asketski (od grčke reči: asketos) isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni.

Reč Asketski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аскетос) испоснички, покајнички, богоугодан; васпитни.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a