Skip to main content

Asketika značenje

šta znači Asketika

Na latinici: Definicija i značenje reči Asketika (od grčke reči: askeo) učenje o askezi.

Reč Asketika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аскео) учење о аскези.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a