Skip to main content

Asketičar značenje

šta znači Asketičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Asketičar (od grčke reči: askeo) pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela.

Reč Asketičar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аскео) писац побожних, богоугодних списа, дела.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a