Skip to main content

Asketizam značenje

šta znači Asketizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Asketizam (od grčke reči: askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u mučenju tela odricanjem.

Reč Asketizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аскео старам се) начин мишљења и живљења аскета, испосништво, покајништво у мучењу тела одрицањем.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a