Skip to main content

Askariodoza značenje

šta znači Askariodoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Askariodoza (od grčke reči: askaris)medicina: prisustvo glista u stolici.

Reč Askariodoza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аскарис) мед. присуство глиста у столици.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a