Skip to main content

Asket(a) značenje

šta znači Asket(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Asket(a) (od grčke reči: asketes) isposnik, pokajnik, onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve.

Reč Asket(a) sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аскетес) испосник, покајник, онај који својевољним гладовањем и мучењем тела убија у себи страсти и прохтеве.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a