Skip to main content

Askeza značenje

šta znači Askeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Askeza (od grčke reči: askesis) isposništvo, pokajniš-tvo, ugađanje bogu do krajnjeg samoodricanja; mučenje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve, da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju.

Reč Askeza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аскесис) испосништво, покајниш-тво, угађање богу до крајњег самоодрицања; мучење тела ради што успешнијег убијања чулних страсти и прохтеве, да би душа била што независнија од тела и тиме се могла посветити своме правом опредељењу.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a