Skip to main content

Ataka značenje

šta znači Ataka

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataka (ital. attaccare, attacca) kuz. neposredno veži, priključi! (kada između završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke).

Reč Ataka sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. аттаццаре, аттацца) куз. непосредно вежи, прикључи! (када између завршетка једног и почетка другог одељка не треба да буде почивке).


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a