Skip to main content

Ataumazija značenje

šta znači Ataumazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataumazija (od grčke reči: a-, thaumazo čudim se, divim se) nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost.

Reč Ataumazija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, тхаумазо чудим се, дивим се) нечуђење ничему, неизненађење, равнодушност.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a