Skip to main content

Atanatizam značenje

šta znači Atanatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Atanatizam (od grčke reči: a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše;isto znači i atanizam.

Reč Atanatizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-тханатос бесмртан) веровање у бесмртност душе; уп. атанизам.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a