Skip to main content

Ataše značenje

šta znači Ataše

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataše (fr. attache) na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva;figurativno: odan čovek, privrženik.

Reč Ataše sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аттацхе) на рад додељени службе-ник, нпр. код војске, неког посланства; фиг. одан човек, приврженик.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a