Skip to main content

Atanatologija značenje

šta znači Atanatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atanatologija (od grčke reči: a-thanatos besmrtan, 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše.

Reč Atanatologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. а-тханатос бесмртан, 1о-гиа наука) учење о бесмртности душе.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a