Skip to main content

Ataširati značenje

šta znači Ataširati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataširati (fr. attacher) pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti nešto.

Reč Ataširati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аттацхер) придати, доделити на рад; примамити; навикнути се на нешто, заволети нешто.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a